Darbo su šeimomis padalinys

Pasvalio socialinių paslaugų centro Padalinio darbui su šeimomis darbuotojos dalyvauja 40 val. programoje, kuria siekiama sumažinti neigiamą psichosocialinių  rizikos veiksnių poveikį darbuotojų sveikatai, gerinti psichosocialinę aplinką ir stiprinti darbuotojų psichikos sveikatą 

Pasvalio socialinių paslaugų centro Padalinio darbui su šeimomis darbuotojos 2019-10-15 dalyvavo Šeimos konferencijos metodo mokymų programos pristatyme

Padalinio darbui su šeimomis darbuotojos dalyvavo Užimtumo tarnybos organizuotame susitikime, siekiant užtikrinti paslaugų gavėjų geriausius interesus bei kokybišką paslaugų teikimą.
Susitikime dalyvavo: Socialinės paramos skyriaus, “Sodros” specialistai.

Turbūt Lietuvoje nerastume žmogaus, kuris nebūtų girdėjęs apie labdaros ir paramos fondą „Maisto bankas“.
Džiaugiamės šį savaitgalį prisidėję prie „Maisto banko“ akcijos!

Pasvalio socialinių paslaugų Padalinio darbui su šeimomis darbuotojai dalyvavo susitikime su Panevėžio teritorinių ligų specialistais

Padalinio darbui su šeimomis informacija

Pasvalio socialinių paslaugų centro padalinio darbui su šeimomis darbuotojos lankėsi Pasvalio atviro jaunimo centre, kuriame susipažino su centro veikla, jaunimo ir šeimų užimtumo galimybėmis, susitarta dėl bendradarbiavimo.

Lapkričio 15 d.  padalinio darbui su šeimomis paslaugų gavėjams suorganizuota popietė „Dailės terapija: mandalų piešimas manų kruopomis“

image.png 

image.png

Įgyvendinant EQUASS projektą,siekiama gerinti socialinių paslaugų kokybę, atlikta anoniminė paslaugų gavėjų (119 šeimų) paslaugų vertinimo anketinė apklausa. Rezultatų rodikliai bus skelbiami!

image.png

Lapkričio 21 d. Pasvalio atviro jaunimo centre dalyvavome atšvaitų gamybos pamokoje kartu su komisariato atstove Gintare Meškiene

image.png

image.png 

2019 m. gruodžio 12 d. Pasvalio socialinių paslaugų gavėjų  vaikai lankėsi Pasvalio krašto muziejaus edukacinėje programoje „VIDURY DVARO MEŠKA KARO“. Vaikai sužinojo apie  Kūčių ir Kalėdų papročius, burtus, dainas. Vaikai vaišinosi pica, dalinosi įspūdžiais!

Šventę padovanojo Family support – Lithuania.

Gruodžio 13 d. padalinio darbui su šeimomis paslaugų gavėjams suorganizuota popietė  molio terapija vidinės savijautos stiprinimui „Kuriu savo pasaulį“.

Ačiū psichologei Daivai Čeponienei!