GLOBOS CENTRO PADALINYS

Pagrindinis mūsų tikslas – užtikrinti, kad visiems įvaikintiems vaikams, socialinių globėjų, globėjų giminaičių globojamiems (rūpinamiems) vaikams, budinčių globotojų prižiūrimiems vaikams bei budintiems globotojams, socialiniams globėjams, globėjams giminaičiams, įtėviams ar asmenims, ketinantiems jais tapti, būtų prieinama ir suteikiama reikalinga konsultacinė, psichosocialinė, teisinė ir kita pagalba siekiant tinkamo vaiko, įvaikio ugdymo ir auklėjimo šeimai  artimoje aplinkoje.

Kas gali tapti globėjais?

  • Ne jaunesni nei 21 metų ir ne vyresni nei 65 metų amžiaus asmenys (išskyrus atvejus, kai globoti pageidauja artimasis giminaitis).
  • Asmenys galintys suteikti tinkamas sąlygas vaikui augti ir ugdytis.
  • Asmenys, kuriems nėra ribotas veiksnumas.
  • Asmenys, kurie nėra teisti ar padarę administracinės teisės pažeidimų.

SVARBIAUSIA!!! Noras ir pasiryžimas į savo šeimą priimti naują narį!

Globa (rūpyba) – likusio be tėvų globos vaiko, įstatymų nustatyta tvarka patikėto fiziniam arba juridiniam asmeniui, priežiūra, auklėjimas ir ugdymas, jo asmeninių, turtinių teisių bei teisėtų interesų gynimas ir atstovavimas jiems.

Įvaikinimas – galimybė suteikti naują šeimą vaikui, kuris negali augti biologinėje šeimoje. Tai teisinis procesas, kurio metu visos biologinių tėvų teisės ir pareigos yra perduodamos įtėvių šeimai. Įvaikinti vaikai praranda bet kokius teisinius ryšius su biologiniais tėvais ir tampa visateisiais naujos šeimos nariais.

Savanoriška globa – pastovūs trumpalaikiai iš anksto suplanuoti susitikimai savaitgaliais, švenčių ar vaiko atostogų metu su globos institucijoje augančiu vaiku.

 

“Tikruosius šeimos narius jungia ne kraujo ryšys, o pagarba ir džiaugsmas vienas kito gyvenimu.”
(Richardas Davidas Bachas)

 

 

Kontaktai:

 Mus galite rasti Pasvalyje, Socialinių paslaugų centre, Joniškėlio g., 1, antrame aukšte, 210 kab.

Socialinė darbuotoja
Viktorija Mosteikė +370 616 44186 v.mosteike@pasvalys.lt

Globos koordinatorė
Indrė Chochliavinė mob. +370 650 58022 i.chochliavine@pasvalys.lt

Globos koordinatorė
Kristina Tarvydienė mob. +370 691 17212, k.tarvydiene@pasvalys.lt

Psichologė
Miglė Gribauskaitė mob. +370 691 17202, m.gribauskaite@pasvalys.lt

 

 

Šių metų lapkričio 12 d. Pasvalio Globos centras dalyvavo visuotiniame Lėvens pagrindinės mokyklos tėvelių susirinkime ir pristatė savo teikiamas paslaugas, funkcijas, veiklą, globėjų paieškos svarbą. Globos centras dėkoja Lėvens pagrindinei mokyklai už bendradarbiavimą, o tėveliams už skirtą laiką!