Šio mėnesio naujienos

Renginiai ir laisvalaikio užsiėmimai 2019 m. lapkričio mėnesį

Pasvalio socialinių paslaugų centre

Lapkričio 1 d. Vėlinės – mirusiųjų diena

Lapkričio 28 d. Paslaugų centre vyks renginys „Dainų pynė-rudenį palydint“, koncertuos Dienos centro lankytojų ansamblis„ Dainuojančios širdys“

Lapkričio 6 d., 13 d., 16 d, 20 d., 27 d. Paslaugų centro gyventojų dailės terapijos užsiėmimai, stalo žaidimų užsiėmimai, garsinių knygų klausymas

Paskaitos – pokalbiai paslaugų centro gyventojams:

Lapkričio  7 d.  paskaita-pokalbis „Suaugusių žmonių kūno įvaizdis“

Lapkričio 14 d.  paskaita-pokalbis „Tolerancijos diena“

Lapkričio 21 d. paskaita-pokalbis „Sveikinimosi diena“

Lapkričio 28 d. paskaita-pokalbis „Draugo diena“

Lapkričio 6 d., 13 d., 20 d., 27 d. Dienos centro laisvalaikio grupių užsiėmimai. Muzikos terapija

Lapkričio 5 d., 12 d., 19 d., 26 d. Dienos  centro laisvalaikio grupių užsiėmimai. Keramikos užsiėmimai, rankdarbių užsiėmimai, ansamblio ,,Draugai“ repeticijos

Lapkričio 7 d., 14 d., 21 d., 28 d. Dienos laisvalaikio grupių užsiėmimai. Ansamblio ,,Dainuojančios širdys“ repeticijos, liaudiškų  šokių pamokos

Lapkričio mėn. Paslaugų centro gyventojų gimtadienių paminėjimas

Lapkričio mėn. religinė veikla

 

GLOBOS CENTRO INFORMACIJA

 

 

 

 

Pasvalio socialinių paslaugų centro Padalinio darbui su šeimomis darbuotojos dalyvauja 40 val. programoje, kuria siekiama sumažinti neigiamą psichosocialinių  rizikos veiksnių poveikį darbuotojų sveikatai, gerinti psichosocialinę aplinką ir stiprinti darbuotojų psichikos sveikatą 

Pasvalio socialinių paslaugų centro Padalinio darbui su šeimomis darbuotojos 2019-10-15 dalyvavo Šeimos konferencijos metodo mokymų programos pristatyme

Padalinio darbui su šeimomis darbuotojos dalyvavo Užimtumo tarnybos organizuotame susitikime, siekiant užtikrinti paslaugų gavėjų geriausius interesus bei kokybišką paslaugų teikimą.

Turbūt Lietuvoje nerastume žmogaus, kuris nebūtų girdėjęs apie labdaros ir paramos fondą „Maisto bankas“.

Džiaugiamės šį savaitgalį prisidėję prie „Maisto banko“ akcijos!

Pasvalio socialinių paslaugų Padalinio darbui su šeimomis darbuotojai dalyvavo susitikime su Panevėžio teritorinių ligų specialistais

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Padalinio darbui su šeimomis informacija


Pasvalio socialinių paslaugų centro padalinio darbui su šeimomis darbuotojos lankėsi Pasvalio atviro jaunimo centre, kuriame susipažino su centro veikla, jaunimo ir šeimų užimtumo galimybėmis, susitarta dėl bendradarbiavimo.