Pradžia

Įstaigos misija

Teikti kokybiškas socialines paslaugas Pasvalio rajono pagyvenusiems ir neįgaliems asmenims, orientuotas į jų poreikius ir skleisti socialinio darbo vertybes bei patirtį.

Įstaigos vizija

Šiuolaikiška, atvira visuomenei socialinių paslaugų įstaiga teikianti įvairiarūšes stacionarias ir nestacionarias socialines paslaugas pagyvenusiems ir neįgaliesiems.

Pagrindinis tikslas – kuo efektyviau organizuoti įstaigos veiklą ir gerinti teikiamų socialinių  paslaugų kokybę, derinti prie kintančios visuomenės poreikių.

Tikslai – teikti bendrąsias, specialiąsias, darbo terapijos ir užimtumo paslaugas Pasvalio rajono pagyvenusiems  ir neįgaliems asmenims.

Uždaviniai – tenkinti psichologines, socialines, laisvalaikio užimtumo,  kultūrines ir dvasines kiekvieno paslaugų centro gyventojo ir lankytojo reikmes, sudaryti jiems tinkamas, žmogaus orumą išsaugančias gyvenimo sąlygas, užtikrinti sveikatos priežiūrą, ugdyti ir palaikyti pagyvenusio amžiaus, neįgalaus asmens socialinį funkcionavimą bei mažinti socialinę izoliaciją.

Istorija – Pasvalio rajono paslaugų ir užimtumo centras  pagyvenusiems ir neįgaliesiems (toliau paslaugų centras)  įkurtas 2000 metų gegužės 5 dieną, steigėjas Pasvalio rajono savivaldybės taryba.