Projektai

Įgyvendinamas projektas
Iš ES struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamas projektas Nr. 08.1.1-CPVA-R-407-51-0003 “Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra Pasvalio rajone” sutartis ATSISIŲSTI; sutarties priedai ATSISIŲSTI.

Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia 2016-11-09, pabaiga 2019-04-30.

 

Įgyvendinamas projektas
Iš ES struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamas projektas Nr. 08.4.1-ESFA-V-418-01-0016 “Integrali pagalba į namus Pasvalio rajone” ATSISIŲSTI

Įgyvendintas projektas
Įgyvendintas 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 1 prioriteto “Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis” priemonės “VP1-1.1-SADM-14-V Darbo ir šeimos įsipareigojimų derinimas: integralios pagalbos plėtra” ATSISIŲSTI

“VP1-1.1-SADM-14-V Darbo ir šeimos įsipareigojimų derinimas: integralios pagalbos plėtra” ATSISIŲSTI