Projektai

Įgyvendinamas projektas
Iš ES struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamas projektas Nr. 08.4.1-ESFA-V-418-01-0016 “Integrali pagalba į namus Pasvalio rajone” ATSISIŲSTI

Įgyvendintas projektas
Įgyvendintas 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 1 prioriteto “Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis” priemonės “VP1-1.1-SADM-14-V Darbo ir šeimos įsipareigojimų derinimas: integralios pagalbos plėtra” ATSISIŲSTI