Veikla

Veiklos planas
Paslaugų ir užimtumo centro pagyvenusiems ir neįgaliesiems 2017 metų veiklos planas ATSISIŲSTI

Kvalifikacijos planas
Socialinių darbuotojų (socialinių darbuotojų padėjėjų) kvalifikacijos tobulinimo planas 2016 m. ATSISIŲSTI

Viešieji pirkimai
Vykdomų viešųjų pirkimų taisyklės ATSISIŲSTI

Įgyvendinamas projektas
Įgyvendinamo projekto “Integrali pagalba į namus Pasvalio rajone” Nr. 08.4.1-ESFA-V-418-01-0016 pirkimų planas ATSISIŲSTI

Viešinimo plakatas ATSISIŲSTI

Etatų struktūra
Etatų struktūra nuo 2017 m. vasario mėn. ATSISIŲSTI

Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašas
Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašas ATSISIŲSTI

Pagalbos į namus paslaugų teikimo tvarkos aprašas
Pagalbos į namus paslaugų teikimo tvarkos aprašas ATSISIŲSTI

Teikiamos paslaugos ir įkainiai
Teikiamos paslaugos ir įkainiai ATSISIŲSTI

Korupcijos prevencija
Pasvalio rajono paslaugų ir užimtumo centro pagyvenusiems ir neįgaliesiems korupcijos prevencijos programa ATSISIŲSTI
Antikorupcinės ir kitos nesąžiningos veiklos prevencijos 2016-2018 metų programos įgyvendinimo priemonių planas ATSISIŲSTI