Veikla

Veiklos planas

Pasvalio socialinių paslaugų centro 2019 metų veiklos planas

Darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo planas 2019 m. 

Valdymo struktūra 2018 m.
Pasvalio rajono paslaugų ir užimtumo centro pagyvenusiems ir neįgaliesiems organizacinė valdymo struktūra (schema) ATSISIŲSTI

Įgyvendinamas projektas
Įgyvendinamo projekto “Integrali pagalba į namus Pasvalio rajone” Nr. 08.4.1-ESFA-V-418-01-0016 pirkimų planas ATSISIŲSTI

Viešinimo plakatas ATSISIŲSTI

Etatų struktūra
Etatų struktūra nuo 2017 m. vasario mėn. ATSISIŲSTI

Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašas
Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašas ATSISIŲSTI

Pagalbos į namus paslaugų teikimo tvarkos aprašas
Pagalbos į namus paslaugų teikimo tvarkos aprašas ATSISIŲSTI

Teikiamos paslaugos ir įkainiai
Teikiamos paslaugos ir įkainiai ATSISIŲSTI

Korupcijos prevencija
Pasvalio rajono paslaugų ir užimtumo centro pagyvenusiems ir neįgaliesiems korupcijos prevencijos programa ATSISIŲSTI
Antikorupcinės ir kitos nesąžiningos veiklos prevencijos 2016-2018 metų programos įgyvendinimo priemonių planas ATSISIŲSTI

Asmens duomenų tvarkymo aprašas
Asmens duomenų tvarkymo Pasvalio rajono paslaugų ir užimtumo centre pagyvenusiems ir neįgaliesiems aprašas ATSISIŲSTI

Darbo apmokėjimo sistema  ATSISIŲSTI

Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašas
Pasvalio rajono paslaugų ir užimtumo centro pagyvenusiems ir neįgaliesiems mažos vertės pirkimų tvarkos aprašas ATSISIŲSTI

Transporto paslaugų teikimo
Dėl transporto paslaugų teikimo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo ATSISIŲSTI

Lygių galimybių politika
Lygių galimybių politikos įgyvendinimo ir vykdymo priežiūros principų įgyvendinimo tvarkos aprašas ATSISIŲSTI

Asmens duomenų privatumo politikos tvarkos aprašas ATSISIŲSTI

Pasvalio rajono paslaugų ir užimtumo centro pagyvenusiems ir neįgaliesiems teikiamos paslaugos ATSISIŲSTI

Pasvalio socialinių paslaugų centro 2019 m. planuojamų vykdyti mažos vertės pirkimų suvestinė ATSISIŲSTI